http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4512162051/wl14074362.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4412161587/wl14074364.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4512163004/wl14074365.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4512162052/wl14074367.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4612163005/wl14074368.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4512162053/wl14074369.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4712161588/wl14074371.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4812163006/wl14074373.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4612162054/wl14074374.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4812161589/wl14074375.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4712161590/wl14074376.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4412162055/wl14074377.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4512163007/wl14074378.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4812163008/wl14074379.html http://www.cnhan.com/sudupai/20181210/4812162202/wl14074875.html
您现在的位置:首页 > 股票 > 正文

雅本化学年报拟10转5派0.6元


时间:2018-12-05 00:31:24 来源:网络

中国证券网讯(记者 骆民)雅本化学披露年报。公司2017年实现营业收入1,207,829,069.32元,同比增长82.57%;实现归属于上市公司股东的净利润73,169,190.21元,同比增长351.52%;基本每股收益0.1363元/股。公司2017年度利润分配预案为:以642206314为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

上一篇:美国三大股指小幅收跌 道指跌0.34%
下一篇:收评:创指冲高回落沪指涨0.84% 有色板块大涨